Сафончик Оксана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0001-6781-8219. Researcher ID AAG-8779-2019. - головний редактор

Крусян Анжеліка Романівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, orcid.org/0000-0002-5574-0685- заступник головного редактора

Глиняна Катерина Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-1778-1021; ResearcherID AAH-4546-2019. - відповідальний секретар

Біла-Тіунова Любов Романівна, доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, SCOPUS ID 57211477392, orcid.org/0000-0001-7886-793X

Колодін Денис Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, ORCID 0000-0001-6368-0849.

Мазуренко Світлана Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та корпоративного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0003-2572-9909

Некіт Катерина Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-3540-350X; ResearcherID AAG-7200-2019.

Туляков Вячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, SCOPUS ID   36163742000, orcid.org/0000-0002-2716-7244

Чанишева Галія Інсафівна, доктор юридичних наук, професор, декан соціально-правового факультету, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, SCOPUS ID 57211541337;  orcid.org/0000-0003-1852-8068; Researcher ID E-1399-2019

Чобану Геннадій, доктор, професор, Національний науково-дослідний інститут праці та соціального захисту, Бухарест, Румунія (Ciobanu Ghenadie, Dr. Prof., National Scientific Research Institute for Labour and Social Protection, Bucharest, Romania), orcid.org/0000-0003-1415-883X, SCOPUS ID 26431744900

Bernd Wieser, Univ.-Prof. DDr., Karl-Franzens-UniversitätGraz, Austria