КВЕСТІЇ ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ТА НАДАННЯ СТРОКУ ДЛЯ ПРИМИРЕННЯ ПОДРУЖЖЮ

  • В. Плєва Національна академія внутрішніх справ
  • В. Мазур Національноа академія внутрішніх справ
Ключові слова: зупинення провадження у справі, відкладення розгляду справи, інститути тимчасового припинення розгляду справи, подружжя, сторони, строк, ухвала, судове засідання, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законо- давство

Анотація

    З реформуванням українського цивільно-процесуального і господарсько-процесуального законодавства було введено в дію низку новел, у тому числі щодо зупинення провадження у справі про розірвання шлюбу і надання строку для примирення подружжю. У статті розкривається актуальність обраної теми щодо квестій, які виникають за обставин зупинення провадження у справі про розірвання шлюбу й надання строку для примирення подружжю, зроблено аналіз наукових досліджень, охарактеризовано основні публікацій з обраної тематики.

    Оскільки не кожну справу можна розглянути в одному судовому засіданні та в одному безперервному процесі, то виникає потреба тимчасово зупинити провадження у справі, відкласти розгляд справи або оголосити перерву у судовому засіданні, тому авторами статті з’ясовано на науково-теоретичному рівні поняття таких інститутів цивільно-процесуального та господарського-процесуального законодавства, як відкладення розгляду справи та зупинення провадження у справі. Звертається увага на наявні проблеми в розумінні цих понять.

Стаття містить обґрунтовані, виокремлені спільні та відмінні риси інститутів зупинення про вадження у справ та відкладення розгляду справи, які можуть допомогти запобігти розбіжностей,колізій щодо розмежування і характеристики цих двох інститутів у науково-теоретичному розумінні та в застосуванні норм діючого законодавства на практиці. Розглянуто проблеми та особливості застосування норм законодавства під час зупинення провадження у справі про розірвання шлюбу та надання строку для примирення подружжю, також зверталася увага на розгляд судами даної категорії справ не тільки в позовному, а й в окремому провадженнях.

Авторами опрацьовано чинні нормативно-правові акти, основними серед яких є Цивільний процесуальний кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України. Розглянено судову практику з обраної проблематики: Постанови Пленуму Верховного суду України, ухвали про зупинення провадження у справі про розірвання шлюбу і надання строку для примирення подружжю.

   Зроблено авторські висновки і пропозиції внесення відповідних змін до цивільно-процесуального і господарсько-процесуального законодавства, а саме: дефініцій понять зупинення провадження у справі та відкладення розгляду справи, а також щодо уникнення в майбутньому квестій за умови застосування норм законодавства в практичній діяльності, які стосуються зупинення провадження у справі про розірвання шлюбу та надання строку для примирення подружжю.

Біографії авторів

В. Плєва, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

В. Мазур, Національноа академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті