ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ ОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  • П. Федосєєв Міжрегіональна Академія управління персоналом
Ключові слова: цивільні правовідносини, зобов’язальні правовідносини, зобов’язання, зміст зобов’язань, договірні та недоговірні зобов’язання

Анотація

У статті надається загальне поняття та з’ясовується сутність зобов’язань у сфері оновлення цивільного законодавства України. На основі аналізу Концепції оновлення Цивільного кодексу України досліджено підходи до оновлення (рекодифікації) загальних положень про договірні зобов’язання. Констатовано, що нинішнє фрагментарне реформування договірного законодавства, яке спричинило створення великого, а подекуди безсистемного масиву правових норм, не сприяє належному врегулюванню приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні.

   Відповідно, дослідження новітніх змін у механізмі договірного регулювання є важливою передумовою для початку процесу оновлення Цивільного кодексу України. Зроблено висновок, що процес оновлення договірного законодавства повинен торкнутися не стільки форми, у якій виражаються певні правові ідеї, скільки зміщення акцентів із законодавчого регулювання правовідносин між їх учасниками в сторону договірного їх визначення. Виокремлено спільні з країнами-членами ЄС проблеми договірного регулювання приватноправових відносин, а також принципові положення, на яких таке оновлення цивільного законодавства у сфері договірних зобов’язань має відбуватися.

   Акцентовано на тому, що зобов’язальні правовідносини виникають, як і інші правовідносини, із фактів, яким закон надає силу юридичних фактів. Закон не є підставою для виникнення зобов’язань, оскільки тільки наявність життєвої обставини, що сприйнята та зафіксована законодавцем як юридичний факт та відповідна вказівка законодавця, викликає зобов’язання. У статті аргументовано доцільність оновлення розділу I Книги 5 ЦК України «Загальні положення про зобов’язання» (гл. 47–51), яка стосується поняття, суб’єктного складу, особливостей виконання, забезпечення виконання, припинення зобов’язань і правових наслідків за їх порушення. Крім того, наявною є потреба у виділенні в главі 47 ЦК України й інших зобов’язально-правових конструкцій, зокрема: альтернативного, солідарного, факультативного,натурального зобов’язання.

Біографія автора

П. Федосєєв, Міжрегіональна Академія управління персоналом

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права Придунайської філії

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті