НОВИЙ ПОГЛЯД НА ДЕЛІКТ. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • Ю. Жегулін Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  • Ю. Жегулін Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Ключові слова: делікт, деліктні правовідносини, правомірна шкода, безвинна відповідальність за шкоду, генеральний делікт, спеціальний делікт, цивільне правопорушення, склад цивільного правопорушення, цивільна відповідальність

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано існуючі вітчизняні правові концепції, що описують інститут деліктної відповідальності, проаналізовано поточну судову практику в спорах про відшкодування шкоди, а також виділено та проаналізовано низку проблемних питань теорії та практики в цій категорії спорів. Автор наполягає на помилковості домінуючої сьогодні наукової точки зору, яка визначає обов’язок з відшкодування шкоди як санкцію за цивільне правопорушення і вказує на необхідність установлення складу цивільного правопорушення як єдиної можливої підстави для стягнення заподіяної шкоди. На прикладах відшкодування правомірно заподіяної шкоди, «безпричинної» та «безвинної» відповідальності за шкоду, а також на численних прикладах інших спеціальних деліктів, було продемонстровано хибність концепції складу цивільного правопорушення. Проведений аналіз також показав несумісність концепції складу цивільного правопорушення, яка використовується українськими судами, та принципу генерального делікту, який є загальновідомим і який так само застосовується в судовій практиці. Також автором зроблено короткий огляд спроб українських науковців об’єднати концепцію генерального делікту та концепцію складу цивільного правопорушення. У статті доведено необхідність розглядати деліктну відповідальність як один із видів цивільного зобов’язання, що виникає на підставі самого факту заподіяння особі шкоди з вини іншої особи, а не як покарання за правопорушення. Розкривається суть принципу генерального та спеціальних деліктів як достатньої теоретичної основи для описання всіх видів деліктних зобов’язань. Крім того, аналізується негативний вплив існуючої правозастосовчої практики у спорах з  відшкодування шкоди на права потерпілої особи та на розвиток правової науки.

Біографії авторів

Ю. Жегулін, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

адвокат, провідний юрисконсульт відділу представництва
в судових та виконавчих провадженнях
Управління з питань стягнення шкоди

Ю. Жегулін, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

адвокат, провідний юрисконсульт відділу представництва
в судових та виконавчих провадженнях
Управління з питань стягнення шкоди

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті