МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

  • А. Пахлеванзаде Міжнародний гуманітарний університет
Ключові слова: міжнародна організація, боротьба з корупцією, інституційних механізм, розслідування, санкції

Анотація

   Стаття присвячена дослідженню міжнародного інституційного механізму у сфері запобігання і протидії корупції. Виявлено, що на універсальному та регіональному рівнях було прийнято ряд міжнародних антикорупційних інструментів різної правової природи.
   Проаналізовано ряд міжнародних договорів, направлених на боротьбу з корупцією. Було виявлено наявність спільних рис усіх міжнародно-правових інструментів у сфері, що є предметом аналізу.        Міжнародні організації мають спільні проблеми у сфері боротьби з корупцією, які вони вирішують, застосовуючи єдині підходи. Це закономірно призводить до того, що документи, прийняті в рамках різних міжнароднихорганізацій, мають спільні риси, що проявляються у їх структурі, формулюваннях та компонентах.
   Приділено увагу механізму контролю, оскільки досвід міжнародних антикорупційних актів показує, що без чіткого та ефективного механізму навряд чи можна досягти поставлених цілей. Зазначено, що механізм моніторингу має бути ефективним та відповідати вимогам об’єктивності. Публікація звітів механізмами моніторингу мала б істотний вплив на держави-учасниці.
   Звіти повинні бути конкретними і відповідати системі показників, які об’єктивно демонструють прогрес. Крім того, важливу роль відіграють і санкції.
   Основні проблеми в боротьбі з корупцією на міжнародному рівні пов’язані з необхідністю отримання достатніх ресурсів для вирішення великої кількості проблем і обмеженими можливостям міжнародних організацій щодо обміну важливою слідчою інформацією. Для надання допомоги і вирішення цієї загальної проблеми необхідно забезпечити більш тісну співпрацю між різними зацікавленими сторонами і прийняти норми щодо обміну слідчою інформацією. Своєчасним завданням видається обмін інформацією.
   Зроблено висновок, що сучасний інституційних механізм протидії корупції формується завдяки діяльності міжнародних організацій. У зв’язку з бюрократизацією міжнародних організацій, зокрема ООН, окремим напрямом діяльності таких інституцій стає розробка ефективних механізмів подолання
корупції всередині цих організацій.

Біографія автора

А. Пахлеванзаде, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті