ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • І. Завидняк Університет державної фіскальної служби України
  • І. Завидняк Університет державної фіскальної служби України
Ключові слова: правове регулювання, міжнародне співробітництво, кримінальне провадження, міжнародні договори, предмет правового регулювання, компетентні органи, злочини транснаціонального характеру

Анотація

   

У статті досліджено основи правового регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Акцентовано на тому, що масштаби міжнародного співробітництва визначаються потребами реалізації основних завдань кримінального провадження. Відповідно до вимог КПК України, у провадженнях про злочини транснаціонального характеру без такої співпраці неможливо забезпечити перелічені нижче дії:

збирання доказів які перебувають за кордоном

здійснення кримінального переслідування

охорону прав і свобод людини та громадянина у кримінальному провадженні

відшкодування завданих збитків

 конфіскації майна.

   Перераховані кримінальні процесуальні функції реалізуються тією чи іншою мірою органами досудового розслідування, прокуратури й суду під час досудового провадження та судового розгляду, тобто у кримінальному процесі.

   Зазначено, що норми міжнародних договорів, кримінального та кримінального процесуального законодавства прямо вказують на необхідність міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, без якого в кримінальних справах будь-якої категорії можливість призначення покарання є малоймовірною.

   Визначено, що належна регламентація в національному кримнальному процесуальному законодавстві правил міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів будь-якої категорії перед-бачає, перш за все, необхідність визначення предмета правового регулювання та на цій основі –його поняття, без чого неможливо як на теоретичному, так і на прикладному рівні встановити межі, принципи та порядок такого співробітництва. Зазначено, що предмет правового регулювання є складною багатоаспектною категорією, до структури якої входять такі елементи, як:

а) суб’єкти;

б) поведінка, вчинки та дії суб’єктів;

в) об’єкти навколишнього середовища, з приводу яких суб’єкти вступають у взаємовідносини один з одним;

г) соціальні факти (події, обставини) – причини виникнення або припинення відносин.

   Надано авторське визначення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Біографії авторів

І. Завидняк, Університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент,
докторант кафедри кримінального процесу та криміналістики

І. Завидняк, Університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент,
докторант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті