ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • І. Приленський Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: перевезення, договір перевезення пасажира, пасажир, договір, зміст договору, зміст договору перевезення, права та обов’язки пасажира

Анотація

   

У статті надається загальна характеристика договору перевезення пасажирів повітряним транспортом. Визначено, що договір повітряного перевезення по своїй суті є договором про надання перевізних послуг, тобто послуг з переміщення пасажирів, багажу, вантажу та пошти.

   Відповідно до законодавства України договір є двостороннім. Однією зі сторін будь-якого договору повітряного перевезення виступає повітряний перевізник. Об’єктом перевезення, другою стороною договору повітряного перевезення може бути відправник або пасажир.

   Акцентовано на особливостях за юридичними ознаками договору перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, який є двостороннім, відплатним, консенсуальним і реальним. Проте законодавцем, на жаль, не вирішено питання про консенсуальність чи реальність договору повітряного перевезення вантажів. Відповідно до норм цивільного та господарського кодексів укладення договору, перевезення вантажу здійснюється саме в письмовій формі.

   Така вимога до договору міжнародного повітряного перевезення не відповідає ратифікованим Украї-ною нормам Варшавської і Монреальської конвенціям. Зроблено висновок про те, що в ПК України не знайшло свого закріплення визначення договору перевезення повітряним транспортом, а ЦК України дає лише загальне визначення такого договору, а отже, нормативно-правове закріплення потребує подальшого вдосконалення. ЦК України вміщує лише загальні правила, що не можуть відобразити всієї специфіки перевезення пасажирів, багажу, пошти та вантажу різними видами транспорту.    Точніша та детальніша регламентація повинна забезпечуватися спеціальними нормативними актами у сфері повітряних перевезень.

   Встановлено, що поняття «договорів перевезення повітряним транспортом» має свої особливості та розглядається через низку договорів, які покликані регулювати різні відносини, пов’язані з перевезенням вантажів, пасажирів і багажу, пошти, що відрізняються між собою суб’єктивним складом, предметом тощо.

   Визначено, що договір перевезення вантажу повітряним транспортом є публічним, оскільки одна із його сторін – повітряний перевізник – є особою, яка здійснює підприємницьку діяльність і взяла на себе зобов’язання надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

   Необхідно визнати, що правове регулювання договору перевезення повітряним транспортом потребує подальшого вдосконалення відповідно до норм міжнародного та європейського права. Можливим є шлях вирішення даного питання у комплексному підході до подальшого приєднання України до багатосторонніх та двосторонніх угод щодо розвитку договірного повітряного права через виконання зобов’язань, які випливають із членства в міжнародних організаціях, а також у ході підготовки відповідних нормативних актів

Біографія автора

І. Приленський, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри цивільного права

Опубліковано
2021-12-21
Розділ
Статті