ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ, УКЛАДАННЯ ЯКОГО ІНІЦІЮЮТЬ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • К. Недоступ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: договір про справ- ляння туристичного збору, орган місцевого самоврядування, податковий агент, уповноважена юридична особа, фізична особа – не підприємець, фізична особа – підприємець

Анотація

   У статті проаналізовано процедуру укладання і текст типових форм договорів про справляння туристичного збору, що розроблені та затверджені органами місцевого самоврядування. Договори поділено на три групи: з юридичними особами, уповноваженими справляти туристичний збір,з юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, основна або другорядна діяльність яких пов’язана з наданням послуг із тимчасового розміщення (з податковими агентами), з фізичними особами, які не зареєстровані як суб’єкт підприємницької діяльності і здають належне їм житло для тимчасового проживання.

Виявлено такі види договорів:

1) двосторонній, містить ознаки договору про надання послуги; 2) односторонній/двосторонній, містить ознаки договору доручення; 3) односторонній, із крізною нумерацією структурних елементів без текстового позначення назви його смислових частин з не сформульованим предметом договору. Установлено неузгодженість окремих умов договорів, невідповідність назви і змісту окремих пунктів, неправильне використання в тексті економічної термінології. Розроблено рекомендації щодо правок договору, зокрема формулювання його предмету. Обґрунтовано недоцільність укладання органами місцевого самоврядування договорів про справляння туристичного збору з підпорядкованими їм комунальними підприємствами та суб’єктами господарювання, які згідно з п. «а» пп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України мають статус податкового агента. Акцентовано увагу на відповідності мети, предмету діяльності, обов’язків, визначених у статуті, відомостей про види економічної діяльності комунальних підприємств предмету укладеного з ними органом місцевого самоврядування договору про справляння туристичного збору.

   Аргументовано процедуру призначення органом місцевого самоврядування юридичної особи для справляння туристичного збору,впровадження якої дозволяє скоротити документообіг та унеможлилює непродуктивне використання робочого часу службовців, зайнятих у цьому процесі. Запропоновано п. «в» пп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України викласти в такій редакції: «юридичними особами і фізичними особами-підприємцями, які призначено рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади справляти туристичний збір у випадку надання послуг тимчасового проживання фізичними особами, які не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності».

Біографія автора

К. Недоступ, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірантка кафедри цивільного, господарського та екологічного права

Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті