ТИЖДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

  • Т. Стоянова Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Л. Островська Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Г. Трипульський Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: медіація, альтернативні способи врегулювання спору за участю судді, Європейський суд з прав людини, Тиждень цивільного процесу, кафедра цивільного процесу Національного університету «ОЮА»

Анотація

У статті проведене висвітлення традиційного, щорічного заходу кафедри цивільного процесу Національного Університету «Одеська юридична академія «Тиждень цивільного процесу». Проаналізовано мета, завдання, а, також актуальність проведених заходів, кожного окремо та в  цілому Тижня цивільного процесу.  В рамках популяризації останніх законодавчих новин та аналізу прогнозування введення медіації, як досудового способу врегулювання цивільних спорів, кафедрою був проведений Круглий стіл з питань альтернативних засобів врегулювання спору, де учасники торкалися питань не тільки медіації, а й інших способів альтернативних судовим захистити порушене цивільне право. В статті надається стислий аналіз доповідей шановних гостей-спікерів, практикуючих суддів та правників з питань медіації, врегулювання спору за участю судді тощо. Наводиться стислий виклад змісту майстер-класів доцентів кафедри за актуальними та корисними темами, що були присвячені практиці ЄСПЛ та порівняльному аналізу обранню майбутньої професії студентами. Висвітлено окремо мета та основні висновки спікерів, порядок обговорення та результати проведення.  За для підвищення уваги студентів до проблем цивільного процесу студентам була надана можливість прийняти участь у майстер-класах провідних практиків та прийняти участь у наукових та творчих заходів.  Науковим заходом для студентів став Конкурс наукових робіт, в роботі стисло викладається зміст та порядок проведення такого заходу. Творчим заходом став «Тиждень цивільного процесу, як студентський перформанс». В статті окреслено порядок проведення  заходу «Тиждень цивільного процесу, як студентський перформанс», як місце для творчого виразу студентами свого бачення проблем судочинства, цивільного права та процесу. Проаналізовано результати проведення заходу «Творчий погляд на цивільний процес, як студентський перформанс» та всього Тижня Цивільного процесу.

Біографії авторів

Т. Стоянова, Національний університет «Одеська юридична академія»

доцент кафедри цивільного процесу

Л. Островська, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного процесу

Г. Трипульський, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного процессу

Посилання

1. Т. Стоянова, І. Іліопол. Тиждень
цивільного процесу в Національному уні-
верситеті «Одеська юридична академія».
Юридичний вісник. 2019. № 1. С. 145–147.
Опубліковано
2021-12-22
Розділ
Статті