АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПОСИЛЕННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • О. Чередниченко кандидат економічних наук, доцент професор кафедри досудового розслідування та правового забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: правоохоронні органи, сектор безпеки і оборони, національна поліція, сили безпеки, управлінська діяльність, національна безпека, національні інтереси, громадська безпека, права і свободи людини, нормативна-правова база, злочинність, чинники що впливають на правоохоронців, зовнішні та внутрішні загрози, громадянське суспільство, ситема підбору та підготовки кадрів, мотивація правоохоронця, функції правоохоронної системи, ефективність діяльності правоохоронців

Анотація

У статті досліджуються питання, що стосуються доцільності розробки та запровадження теоретико-методологічних підходів удосконалення діяльності правоохоронних органів в умовах сьогодення. Автором проаналізовано сучасний стан правоохоронної системи через призму ефективності діяльності окремих сегментів сектору безпеки і оборони країни. Доведено взаємозв’язок правоохоронної складової сектору безпеки і оборони із станом захищеності держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. З’ясовано, що вітчизняні науковці в галузі права в своїх наукових роботах проблемі, що досліджується не приділями достатньої уваги. Констатується, що в сучасних умовах розвитку держави на діяльність правоохоронної системи впливають як суб’єктивні та об’єктивні чинники які дещо
відмінні від тих що вливали на правоохоронні органи до 2013 року. Також, автором викриті окремі причини, що заважають активзації діяльності правоохоронної системи саме в сучасних умовах розвитку держави. Наведені рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування правоохоронних органів, які можуть бути корисними не тільки науковцям та особам які цікавляться проблемами діяльності правоохоронних органів, а й правоохоронцям-практикам. Як результат дослідження, автором доводиться аргументована думка що ефективна система підбору кадрів, своєчасне, всебічне, ефективне виконання норм законів, інструкцій, наказів, розпоряджень, функціональних обов’язків з боку правоохоронців, помножених на їх мотивацію та належну оплату
праці є тими заходами які покращать правоохоронну систему і криміногенну ситуацію в країні. Це надасть можливість правоохоронній системі посилити свою вагу у секторі безпеки і оборони держави. Дозволить посилити спротив держави не тільки від внутрішніх, а й зовнішніх загроз. Сприятиме поверненню довіри до правоохоронців з боку громадянського суспільства, пересічних громадян, а правоохоронній системі надасть моживість перетворитися на сучасну, європейську модель. Для цього необхідні дії які необхідно реалізовувати негайно, не втарачи час та моживості. Затримки в реалізації вищенаведеного можуть призвести до початку руйнації сектору безпеки і оброни, та вплинути на існування держави.

Посилання

1. Закон України «Про національну безпеку». Відомості Верховної ради України (ВВР), 2018, № 31, ст. 241.
2. Закон України «Про громадські об’єднання». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19, ст. 1.
3. Маляренко В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2007
4. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Ю. С. Назар, М. Т. Гаврильців, Г. Ю. Лук’янова; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів: ЛьвДУВС, 2016.
386 c.
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті