ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

  • А. Боровик кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
  • В. Барчук доктор філософії в галузі права, головний інженер ДП «Волинський військовий лісгосп»
Ключові слова: охорона лісів, лісові фонди, законодавство, сільське господарство, форма власності

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що знеліснення та деградація лісів негативно позначаються на багатьох глобальних цілях, досягнення яких активно декларується у різних сферах міжнародних та національних політик, у тому числі таких як захист біорізноманіття, протидія кліматичним катастрофам, охорона та захист прав людини, забезпечення миру та безпеки, впровадження належного управління та утвердження верховенства закону. Отже, світова спільнота розуміє, що необхідні суттєві дії щодо ефективної охорони лісів. Наголошено на тому, щоб національні лісові фонди не стали черговою корупційною схемою з відмивання державних коштів, необхідно підвищувати їхню транспарентність. Аналіз закордонного законодавства, яке регулює взаємовідносини з національними лісовими фондами дає можливість запропонувати такі три основні способи підвищення їх підзвітності та прозорості: 1) залучення до управління фондом неурядових організацій; 2) вимога річних планів від керуючих фондами щодо того, як кошти можуть бути витрачені, та 3) вимога регулярних незалежних аудиторських перевірок фонду. Зроблено висновок, що Україні слід перейняти досвід зарубіжних країн в аспекті запровадження нових інструментів забезпечення схоронності усіх лісових територій України, які характеризуються відповідним біотопом та біоценозом для лісового покриву Землі або призначені для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів, в тому числі – створення національного лісового фонду. Це має бути юридична особа публічного права, що співпрацює з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України на основі затвердженого положення про забезпечення постійної взаємодії між ними, фінансуватись за рахунок бюджетних коштів, цільових коштів (отриманих від реалізації лісогосподарської діяльності, стягнень за порушення лісового законодавства), а також донорських, благодійних внесків та інших фінансових інструментів. Місією діяльності Національного лісового фонду України має бути забезпечення схоронності усіх лісів на території України, а принципами його організації та діяльності – принцип транспарентності, принцип відкритості, принцип підконтрольності державі, принцип підзвітності суспільству.

Посилання

1. Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату: Міжнародний документ від 09.05.1992. Офіційний вебпортал парламенту України «Верховна Рада України». 2021.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text
2. Єгорова Т. Охорона лісів за законодавством України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015. 226 с.
3. Волков О. Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 264 с.
4. Rosenbaum, Kenneth L., 1993. «Timber,» in Environmental Law Institute, Sustainable Environmental Law: Integrating Natural Resource and Pollution Abatement Law from Resources to Recovery
(Celia Campbell-Mohn et al., eds), West Publishing Co., St. Paul, Minnesota (USA), pp. 575–674.
5. Fontaine, R.G., 1961. «National Forestry Funds,» Unasylva, Vol 15:4.
6. Liagre, Jacques, 1997. La Forêt et le Droit: Droit Forestier et Droit général applicables à tous bois et forêts, Éditions la Baule, Paris.
7. McGaughey, Stephen E. and Hans M. Gregersen, 1988. Investment Policies and Financing Mechanisms for Sustainable Forestry Development, Inter-American Development Bank, Washington, DC.
8. Kenneth L. Rosenbaum and Jonathan M. Lindsay. An Overview of National Forest Funds: Current Approaches and Future Opportunities. January 2001. FAO. URL: https://www.fao.org/3/X6821E/X6821E00.htm#TOC.
9. Landell-Mills, Natasha and Jason Ford, 1999. Privatising Sustainable
Forestry: A Global Review of Trends and Challenges, International Institute for Environment and Development, London.
10. The Conservation Fund: About Us. The Conservation Fund. URL: https://www.conservationfund.org/about-us
11. An Urgent National Opportunity. The Conservation Fund. URL: https://www.workingforestfund.org/#an-urgentnational-opportunity
12. The Climate Bonds Standard and Certification Scheme. The Climate Bonds. URL: https://www.climatebonds.net/certification
13. Forest protection. BASF. URL: https://www.basf.com/global/en/
who-we-are/sustainability/we-producesafely-and-efficiently/environmentalprotection/resources-and-ecosystems/
forest-protection.html
14. Green Climate Fund: About Us. Green Climate Fund. URL: https://www.greenclimate.fund/about
15. Sylvie Démurger, Martin Fournier and Guozhen Shen, Forest Protection Policies, China Perspectives, 59, 2005, URL : http://journals.openedition.org/chinaperspectives/481
16. Tanya M. Hayes. Parks, People, and Forest Protection: An Institutional Assessment of the Effectiveness of Protected Areas. World Development. Volume 34, Issue 12, 2006,Pages 2064–2075.
17. Заічко О. Запобігання незаконній порубці або незаконному перевезенню, зберіганню, збуту лісу : монографія. Харків: Право, 2019. 192 с.
Опубліковано
2022-04-14
Розділ
Статті