ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ТА СПЕЦІАЛЬНОПРАВОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

  • В. Філатов кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів
Ключові слова: загальнонаукові методи, методологія пізнання, принципи і напрямки, перехідне правосуддя, спеціальноправові методи, міжнародно-правова модель, наукове дослідження

Анотація

У статті досліджені окремі загальнонаукові та спеціальноправові методи, які можуть бути використані в процесі аналізу моделі перехідного правосуддя. Автор звертає увагу на відсутності чіткого розуміння методологічних засад дослідження моделі перехідного правосуддя, що значно гальмує процес розвитку відповідних теоретичних положень та практики застосування напрямків і принципів на перехідному етапі розвитку нашої держави. З огляду на це, в рамках цієї статті автор провів комплексний аналіз загальнонаукових та спеціальноправових методів дослідження моделі перехідного правосуддя. Визначено, що методи дослідження моделі перехідного правосуддя слід розглядати як систему засобів та способів розкриття природи і сутності, закономірностей становлення і розвитку, філософських і нормативно-правових витоків концепції перехідного (транзитарного) правосуддя, а також передумов її застосування в окремих державах. Систематизовано наступні загальнонаукові методи дослідження моделі перехідного правосуддя: історичний метод, лінгвістичний метод, системно-функціональний метод, метод аналізу та синтезу, методи індукції та дедукції, синергетичний метод, діалектичний метод, метод прогнозування і моделювання. До числа спеціальноправових методів дослідження моделі перехідного правосуддя зараховано: формально-юридичний метод, метод еволюційної епістемології, аксіоматичний метод. Автором встановлено, що загальнонаукові методи в структурі методології дослідження перехідного правосуддя матимуть важливе значення, оскільки вони є фундаментом дослідження, і дозволяють розкрити природу цієї моделі, схарактеризувати її соціально-правову роль, а також вивчити історичні етапи формування. Доведено, що спеціальноправові методи наукового пізнання дають змогу проаналізувати нормативно-правовий матеріал, на якому базується модель перехідного правосуддя, а також розглянути організаційні та методологічні особливості напрямків і принципів перехідного правосуддя.

Опубліковано
2022-08-08
Розділ
Статті