ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ СПОРТСМЕНІВ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  • О. Сафончик доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
  • О. Паламарчук здобувач факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: спорт, фізична культура, спортивне право, майнові права, спортсмени, майнові правовідносини спортсменів, спортивні правовідносини

Анотація

Дана стаття присвячена питанням цивільно-правового регулювання майнових прав спортсменів в сфері фізичної культури та спорту. В статті зазначено, що визначення природи майнових прав піддається постійній дискусії, як науковому колі, так і на законодавчому рівні. Щодо суб’єкта спортивної діяльності, то ним визнається «фізична або юридична особа». Фізичною особою у спортивній діяльності – є безпосередньо спортсмен. В статті відзначено, що спорт величезна індустрія, яка так чи інакше пов’язана із законами, за якими здійснюється бізнесу, а тому саме майно та майнові праві відіграють визначальну роль у формуванні подальшого вдосконалення механізму їх захисту. Відносно правочинів з продажу майнових прав, що пов’язані із здійсненням спортивних заходів, значно підвищує їх вартість, що має тенденцію до зростання. Матеріальне забезпечення спортивної сфери напряму залежить від якості забезпечення захисту таких прав. Майнові права у доктрині приватного права будь-якої країни, напроти, наповнені матеріальним, економічним змістом. Майнові права учасників будьяких правовідносин завжди пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, певною сукупністю матеріальних цінностей, які знаходяться у власності особи. В статті акцентовано увагу на тому, що серед усіх майнових прав не останню роль відіграють права інтелектуальної власності. Поняття майнових прав є класичним поняттям теорії приватного права та характеризує права, що виникають з приводу матеріальних благ у цивільному обороті, вони наповнені економічним змістом та пов’язані з певною сукупністю матеріальних цінностей, які знаходяться у власності особи. Майнові права наповнені матеріальним, економічним змістом. Спортсмени як фізичні особи виступають носіями майнові права. Однак прямого визначення майновим правам у ЦК України не надається. Тому видається доцільним комплексне визначення майнових прав саме спортсменів як учасників будь-яких правовідносин.

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті