ЦИФРОВІЗАЦІЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • О. Бугера доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету
Ключові слова: цифровізація, кримінологічні дослідження, запобігання злочинності, стратегія, законодавство

Анотація

У статті комплексно досліджено стан та перспективи розвитку цифровізації кримінологічних досліджень для запобігання злочинності та сформовано рекомендації щодо удосконалення законодавства з цього питання.
Встановлено, що використання цифрових технологій при проведенні кримінологічних досліджень є одним з перспективних напрямів розвитку сучасної кримінологічної науки для забезпечення вирішення найбільш нагальних проблем у сфері протидії та запобіганні злочинності. Наголошено на необхідності проведення відповідних фундаментальних та прикладних кримінологічних досліджень за напрямами: підвищення рівня ефективності запобігання злочинності в умовах цифровізації; формування та використання баз даних кримінологічної інформації, її аналізу на основі цифрових технологій для прогнозування злочинності; забезпечення прав громадян в цифровому суспільстві та шляхи залучення громадськості до запобігання злочинності в сучасних умовах розвитку мережі Інтернет та ін. Доведено доцільність розвитку цього напряму з точки зору протидії та запобігання кіберзлочинності, оскільки загрози від використання цифрових технологій зі злочинною метою можуть в майбутньому суттєво посилюватись. З’ясовано, що кримінологічна наука для вирішення складних завдань сьогодення щодо запобігання злочинності потребує відповідного рівня фахівців, що володіють цифровими технологіями. Також необхідним є розроблення та законодавче закріплення. Стратегії цифровізації системи запобігання злочинності, метою якої повинно бути забезпечення ефективної реалізації державної політики в частині здійснення комплексу заходів спрямованих на використання цифрових технологій для запобігання злочинності на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях. Стратегія повинна забезпечити вирішення таких основних завдань, як: створення організаційно-правових умов щодо запобігання злочинності з використанням цифрових технологій на основі кращих зразків практичного зарубіжного досвіду та технологічне переоснащення правоохоронних органів відповідно до сучасного рівня розвитку процесів цифровізації та ін. 

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті