КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

  • Л. Палюх доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка
Ключові слова: кримінальні правопорушення проти правосуддя, кримінальна відповідальність, невиконання судових рішень, обмежувальні заходи, угоди у кримінальному провадженні

Анотація

У статті розглянуто проблемні питання установлення кримінальної відповідальності за правопорушення, що посягають на встановлений порядок виконання судових рішень. На основі аналізу чинного Кримінального кодексу України, проєкту Кримінального кодексу України, положень доктрини кримінального права, сформульовано позиції щодо систематизації в проєкті Кримінального кодексу України норм про відповідальність за посягання на встановлений порядок виконання судових рішень. Зважаючи на різну правову природу обмежувальних заходів (засобів), які можуть застосовуватися як у кримінальному судочинстві, так і в порядку цивільного судочинства, а, також, відповідно, і на різний ступінь суспільної небезпеки діянь, які виявляються у невиконанні цих заходів особою, якій вони призначені, запропоновано у цій статті диференціювати відповідальність за умисне невиконання таких заходів особою, щодо якої такі заходи застосовані судом, залежно від їх правової природи, із встановленням більш суворої відповідальності за порушення (умисне невиконання) таких заходів, призначених особі у кримінальному провадженні. На основі аналізу розділу проєкту КК України про відповідальність за злочини та проступки проти порядку виконання судового рішення запропоновано доповнити цей розділ спеціальною нормою про відповідальність за невиконання угод у кримінальному провадженні (угоди про примирення, про визнання винуватості). Водночас з метою уникнення конкуренції із нормами про відповідальність за ухилення від відбування покарань, запропоновано передбачити у диспозиції цієї норми вказівку на умисне невиконання особою, засудженою
вироком суду на підставі угоди про примирення або про визнання винуватості, угоди в частині, що не стосується призначеного покарання.

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті