АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДИТИНИ

  • В. Миколаєць доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права Державного податкового університету
  • Т. Мацелик доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Державного податкового університету
  • Н. Новицька доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри приватного права Державного податкового університету
Ключові слова: домашнє насильство, форми насильства, постраждала дитина, кривдник, жертва насильства, адміністративна відповідальність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо дитини на підставі аналізу норм внутрішнього та міжнародного законодавства, в тому числі новел законодавства у сфері запобігання та протидії домашнього насильства. В статті розглянуті поняття домашнього насильства, форми та прояви домашнього насильства щодо дитини; перелік осіб, на яких розповсюджує свою дію законодавство у сфері запобігання та протидії домашнього насильства; статистика звернень і заяв до правоохоронних органів за захистом від проявів домашнього насильства. Широко досліджені нормативні акти, які передбачають статус дитини, яка постраждала від домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства та її права, що гарантуються та захищаються державою під час протидії домашньому насильству; досліджені положення законодавства, що передбачають адміністративну відповідальність за випадки економічного, психологічного, фізичного насильства та можливість застосування цих норм у випадках сексуального насильства. За допомогою онлайнбази даних Єдиного реєстру судових рішень здійснено дослідження судової практики про притягнення кривдників до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо дитини та виявлено позитивні і негативні аспекти застосування останньої. Наголошено на важливості ідентифікації судом дітей, які стали свідками насильства, як постраждалих, навіть у разі відсутності такої ідентифікації з боку правоохоронних органів. У висновках обґрунтована необхідність у вирішенні ряду питань від яких буде залежати статистика випадків домашнього насильства, зокрема застосування існуючих спеціальних заходів, що сприятиме запобіганню повторного вчинення домашнього насильства та виправленню кривдника – питання ідентифікації дитини-очевидця домашнього насильства як потерпілого; питання обов’язкового призначення психологічної експертизи у справах, де дитина стала очевидцем домашнього насильства чи безпосередньо жертвою домашнього насильства та врахування її результатів; питання застосування санкцій за вчинення домашнього насильства у вигляді штрафу як одного з поширених видів адміністративних стягнень та його низьку ефективність, натомість важливість застосування альтернативних видів адміністративних стягнень та необхідності більш широкого використання спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, передбачених чинним законодавством, зокрема направлення особи для проходження програми для кривдників.

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті