ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ

  • В. Кедик кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: кримінальна відповідальність, принцип, громадянство, територія, універсальний, реальний, корупція, окупація

Анотація

Розвиток соціально-економічних, політичних відносин у сучасній Україні, залучення держави до процесів всесвітньої глобалізації не могли не позначитися на засадах просторової дії та застосування кримінально-правових норм. В даний час характеризується бурхливим співробітництвом держав і міжнародних організацій у різних сферах суспільно-політичного та соціально-економічного життя дзеркально проявляється в міграційних процесах населення країн, що посилюються. Міграція людських потоків, що в цілому розглядається як позитивний момент у розвитку людського суспільства, певною мірою неминуче породжує і негативні наслідки. До них можна віднести скоєння злочинів на расовому, етнічному, національному, релігійному ґрунті, а також поява нових видів злочинів, таких як торгівля людьми, нелегальна еміграція та імміграція та ін. Зростає кількість кримінальних правопорушень, що порушують інтереси низки держав: незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, корупційні злочини, незаконний видобуток морських запасів у виняткових економічних зонах держав, відмивання грошей та ін. Боротьба з цими злочинами викликала необхідність координації дій держав світу, вироблення прийнятних для них з погляду поваги до суверенітету та незалежності держави правил щодо застосування свого кримінального законодавства при скоєнні злочинів проти миру та безпеки людства, а також злочинів міжнародного характеру.
Є певні складнощі щодо злочинності і караності діяння, вирішенні питання про просторовому дії кримінального закону у зв'язку зі створенням і роботою міжнародних та міжнародних судів, і навіть зближенням і взаємодією різних національно-правових систем. Зазначені процеси та явища суттєво вплинули на законодавче закріплення правил просторової дії кримінально-правових норм у Кримінальному кодексі 2001 року. Було встановлено такі принципи дії кримінального закону у просторі, як універсальний принцип, після тривалої перерви знову отримав правове здійснення справжній принцип дії кримінально-правових норм. Новий зміст має принцип громадянства. Істотні доповнення внесені у поняття та сутність базового територіального принципу просторової дії кримінального закону.

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті