ЕКСПЕРТНІ ПОМИЛКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • К. Латиш кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Є. Демидова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • О. Домашенко кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • І. Колеснікова кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: використання спеціальних знань, криміналістичні експертизи, інформаційні технології, електронні сліди, експертні помилки

Анотація

Стаття присвячена аналізу експертних помилок, які можуть мати місце під час проведення окремих видів криміналістичних експертиз у сфері інформаційних технологій. Це питання є особливо важливим через те, що у подальшому допущені експертні помилки можуть призвести до виникнення слідчих та судових помилок при ухваленні обвинувального чи виправдувального вироків. Висновки експерта мають бути об’єктивними та достовірними. Розглянуто різні теоретичні підходи до класифікації експертних помилок, визначено їхні основні відмінності від завідомо неправдивого висновку шляхом виокремлення типових ознак, що відрізняють. Оскільки у межах цієї статті розглядаються експертні помилки, які можуть мати місце під час проведення криміналістичних експертиз у сфері інформаційних технологій, то, як продемонструвало дослідження, більшість помилок пов’язано з використанням застарілих методик, неправильним вибором методики дослідження, не виконання її вимог, не повнотою дослідження та використання системи подолання логічного захисту технічного носія, законність якого може бути піддана сумнівам. Проведено опитування слідчих та судових експертів, а також здійснено аналіз судових рішень з метою узагальнення видів експертних помилок, які виникають у практичній діяльності. За результатами цього опитування встановлено відсутність єдності у методичних підходах до проведення криміналістичних експертиз, що призводить до допущення експертних помилок. Тому рекомендується здійснювати узагальнення експертної практики призначення повторних експертиз з метою пошуку причин їхнього призначення та аналізу допущених
помилок. З урахуванням традиційної криміналістичної доктрини та тенденцій практики, вироблено та запропоновано криміналістичні рекомендації для запобігання виникненню експертних помилок при проведенні криміналістичних експертиз у сфері інформаційних технологій. 

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті