ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПЦ МП В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • О. Золотарьова доцент кафедри правових дисциплін Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Ключові слова: свобода совісті, УПЦ МП, ПЦУ, підстави припинення діяльності релігійної організації, колабораційна діяльність

Анотація

У статті досліджено можливі підстави заборони діяльності релігійної організації, пов’язаної з країною-агресором. Проаналізовано два законопроєкти з цього питання – законопроєкт № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України» авторства Оксани Савчук, представниці партії «Свобода», та альтернативний проєкт Закону № 7213 – від Інни Совсун та групи депутатів з фракції «Голос». Відмічено, що  Українська православна церква Московського Патріархату (УПЦ МП), яка насправді мала би називатися «Російська православна церква в Україні», неодноразово виявляла свою антиукраїнську та антидержавну позицію, а її служителі з 2014 року порушували принципи суверенітету Української держави. Патріарх РПЦ Кіріл (Ґундяєв) прямо благословив повномасштабну агресію РФ проти України. На тлі руйнувань храмів цієї конфесії від російських обстрілів, загибелі священиків, монахів та вірян від рук агресорів, багато священиків та громад РПЦ висловили небажання бути в одній структурі з Московським патріархатом. Проте керівництво УПЦ МП донедавна зберігало підпорядкування центру в Москві, що прямо загрожує національній безпеці України. Така ситуація актуалізувала питання про можливість законодавчої заборони діяльності УПЦ МП в Україні в умовах війни. Тому це питання і стало метою дослідження. Автор констатує, що окремі міста і регіони, не дочекавшись такої заборони, вже заборонили діяльність УПЦ МП у своїх громадах, проте в основі цих рішень – політична доцільність. Аналізуючи законопроєкт № 7204, автор наголошує, що в Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» є стаття 16, яка прямо передбачає підстави припинення діяльності релігійних організацій, то більш логічним вбачається внесення змін саме до цієї статті, а не до статті 3, як пропонує автор зазначеного законопроєкту. Законопроєкт № 7204, що пропонує заборону УПЦ МП і перехід парафій до ПЦУ, також не базується на принципі свободи совісті і віросповідання, і таку заборону очікувано буде оскаржено в суді. Аналізуючи ці законопроєкти, автор вважає, що, з огляду на політичну доцільність в умовах війни, коли народ об’єднався у боротьбі з агресором, заборона УПЦ МП не є простою справою, бо може привести до нового розколу православних громадян України. Автор висловлює обґрунтоване припущення, що Постанова Собору УПЦ від 27 травня 2022 р. про «повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви» є спробою церкви МП уникнути її заборони законодавчим шляхом. Проаналізовано підстави припинення діяльності релігійної організації за чинним законодавством України. Висловлено думку, що подані до Верховної Ради України законопроєкти про заборону УПЦ МП у нинішній редакції навряд чи будуть прийняті через політичні та юридичні причини. Автор пропонує додати до ст. 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» уточнення, кого слід вважати «уповноваженою особою» релігійної організації, а до ч. 4 цієї ж статті – пункт 6, який у період воєнного стану прямо забороняє в Україні діяльність релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором. Проблема залишається актуальною і потребує подальших досліджень.

Посилання

1. Золотарьова О. А. До питання про правові підстави відокремлення Української православної церкви від Московського патріархату. Релігія і права людини. Філософія. Богослов’я. Наука. Мат. Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 21–22 вересня 2018 р.) Одеса : ОДУВС, 2018. С. 15–19.
2. Золотарьова О. А. Проблеми відокремлення Української православної церкви від Московського патріархату. Δοξα/Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології (ОНУ імені І. І. Мечникова; Одеська гуманітарна традиція). 2(30) Про сакральне – 2. 2018. С. 53–62. DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2018.2(30).146553
3. У Стрийській громаді на Львівщині заборонили діяльність УПЦ МП. 26травня 2022. URL: https://portal.lviv.ua/news/2022/06/14/lvivska-oblrada-zaklykala-zaboronyty-v-ukraini-upts-mos-kovskoho-patriarkhatu (дата звернення: 25.06.2022).
4. Львівська облрада закликала заборонити в Україні УПЦ МП. 14 червня 2022. URL: https://portal.lviv.ua/news/
2022/06/14/lvivska-oblrada-zaklykalazaboronyty-v-ukraini-upts-moskovskohopatriarkhatu (дата звернення: 25.06.2022).
5. У Конотопі заборонили церкву московського патріархату. URL:
https://portal.lviv.ua/news/2022/05/05/u-konotopi-zaboronyly-tserkvumoskovskoho-patriarkhatu (дата звернення: 25.06.2022).
6. У Броварах на час війни заборонили церкву московського патріархату. 06 травня 2022. URL: https://portal.lviv.ua/news/2022/05/06/u-brovarakh-na-chasvijny-zaboronyly-tserkvu-moskovskohopatriarkhatu (дата звернення: 25.06.2022).
7. Перехід церковних громад до ПЦУ. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B (дата звернення: 25.06.2022).
8. Єпіфаній розповів, скільки від початку війни церковних громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ. ТСН. URL: https://tsn.ua/ato/epifaniy-rozpoviv-skilki-vid-pochatku-viyni-cerkovnih-gromadupc-mp-pereyshli-do-pcu-2078056 (дата звернення: 25.06.2022).
9. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України 23 квітня 1991 року № 987-XII Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст. 283.
10. Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи): Закон України від 16.01.2019 № 4128-д. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH36O7LA.html (дата звернення: 25.06.2022).
11. Про заборону Московського патріархату на території України: законопроєкт № 7204. Картка законопроєкту. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/
Bills/Card/39276 (дата звернення: 25.06.2022).
12. Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України: законопроєкт № 7213. Картка законопроекту. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39269 (дата звернення: 25.06.2022).
13. Подоляк М. Інтерв’ю 31 березня 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CFRsrV7M2ko&t=580s (дата звернення: 25.06.2022).
14. Постанова Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 р. URL: https://www.facebook.com/221488881199991/posts/ pfbid02pXCM8zyUhJK326gnVXfJJ3SmuHVLYeTTPTBaApf5SuAnEgBv1Qqh ArX5zoKrmYZSl/?d=n(дата звернення: 25.06.2022).
15. Злочинні дії проти УПЦ містять ознаки диверсії і є наслідком помилкової релігійної політики попереднього Президента — Заява Священного Синоду, 12.05.2022. Сайт УПЦ. URL: https://news.church.ua/2022/05/12/zlochinni-diji-proti-upc-mistyat-oznaki-diversiji-je-naslidkom-pomilkovoji-religijnojipolitiki-poperednogo-prezidenta-zayavasvyashhennogo-sinodu/ (дата звернення: 25.06.2022).
16. УПЦ МП відділиться від РПЦ адміністративно, але збереже духовне спілкування – джерела. Роман Романюк, 27 травня 2022. URL:https://www.pravda.com.ua/news/
2022/05/27/7349010/ (дата звернення: 25.06.2022).
17. Конституція України. Київ : Право, 2021. 76 с.
18. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ООН, 1966). Ратифікація від 19.10.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043# Text (дата звернення: 25.06.2022).
19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність: Закон України від 3 березня 2022 року № 2107-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2107-20#n36 (дата звернення: 25.06.2022).
20. Кримінальний кодекс України. Станом на 15 квітня 2022 року. Київ : Професіонал, Центр навчальної літератури, 2022. 200 с.
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті