ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАХИСТУ СІМЕЙ З ДІТЬМИ ДО 3-Х РОКІВ)

  • Н. Королевська кандидат економічних наук
Ключові слова: Конституція України, соціальні права, соціальна допомога, соціальна функція держави, соціальна функція права, соціальна політика, дитинство, батьківство

Анотація

У статті автор окреслює шляхи вирішення цієї проблеми у конституційно-правовій площині, одразу наголошуючи, що перспективи подальших досліджень у цьому напрямі полягають у необхідності поєднання зусиль фахівців з юридичних та економічних наук з тим, щоб якомога більш повно врахувати інфляційні процеси при внесенні відповідних змін та доповнень до чинного законодавства. Тема соціального захисту дітей шляхом надання допомоги сім’ям з дітьми для України є надзвичайно гострою. І тому сьогодні особлива відповідальність держави полягає в тому, щоб забезпечити достойну соціальну підтримку та захист дитинства, материнства та сім'ї – як основи виховання і благополуччя дітей, як єдиної можливості подолання демографічної «ями», в якій знаходиться країна. Така, що склалася в Україні в останні роки, ситуація з соціальним захистом дітей, потребує ефективних дії для її вирішення. Мається на увазі відміна підвищеної виплати коштів у разі народження другої, третьої, четвертої і т.д. дитини, скорочення соціальної допомоги дітям, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Багато дискусій та нарікань виникає навколо питання харчування дітей у комунальних дитячих садках і школах. Як наслідок, все менше і менше українських сімей з дітьми мають достойне соціальне забезпечення та необхідні можливості для того, щоб кожен день знаходити ресурси не тільки на фізичний, а й духовний розвиток дитини. У зв’язку з цим, автор пропонує внести наступні зміни до частини третьої статті 51 Конституції України: «Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Держава надає соціальну допомогу сім’ї при народженні або усиновленні дитини. Основним джерелом існування для дитини до досягнення нею трирічного віку є соціальні виплати по догляду за такою дитиною». Автором також наголошено на важливості прийняття розробленого за її участю Проекту Постанови Верховної Ради України реєстр. № 5684 від 18 червня 2021 року. Зокрема, у ньому містяться пропозиції доручити Кабінету Міністрів у подати на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо відновлення підвищених виплат при народженні другої, а також третьої і кожної наступної дитини; відновлення соціальних гарантій для дітей та молоді щодо пільгового харчування тощо.

Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті