ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

  • К. Спицька юристка Відділу супроводу вступної кампанії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: правові засади, соціальний захист, учасники бойових дій, нормативно-правові акти, соціальні гарантії

Анотація

У статті представлено результати опрацювання нормативно-правових актів з питань соціального захисту учасників бойових дій в Україні. Виділено окремі досягнення останніх років у сфері правового регулювання соціального захисту учасників бойових дій в Україні. Обґрунтовано, що належний соціальний захист формує важелі заохочення до участі у відсічі та стримуванні збройної агресії росії та подоланні її наслідків, впливає на рівень соціального захисту учасників бойових дій та створює належні умови для забезпечення гідного рівня життя, здоров’я, освіти, праці та ін. Встановлено, що незважаючи на те, що війна росії проти України триває вже понад вісім років, правове регулювання соціального захисту учасників бойових дій перебуває є недосконалим. В ході аналізу нормативно-правового механізму державного регулювання соціального захисту учасників бойових дій, виокремлено низку проблемних питань, що перебувають поза межами нормативно-правового поля, зокрема щодо осіб, зниклих безвісти, та військовополонених – учасників бойових дій, відсутності загальноприйнятих стандартів (протоколів) соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій. З’ясовано, що в Україні зростає актуальність розвитку військово-медичної реабілітації та відповідної інфраструктури, враховуючи те, що інвалідність внаслідок бойових дій в Україні стрімко зростає. За таких умов виникає необхідність посилення інвестицій держави, місцевого самоврядування у розвиток сучасної реабілітаційної інфраструктури, залучення інвестицій інших суб’єктів у цю важливу сферу. Висвітлено деякі досягнення останніх років у сфері правового регулювання соціального захисту учасників бойових дій в Україні. Доведено необхідність розширення можливостей надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій на рівні об’єднаних територіальних громад. З метою удосконалення нормативно-правових механізмів публічного управління у сфері соціального захисту учасників бойових дій запропоновано залучати до законотворчого процесу громадські та ветеранські організації, профспілки, інші сторони соціального партнерства.

Посилання

1. Кількість ветеранів може зрости вчетверо – міністр. URL:https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/8/7344824/ (дата звернення: 20.06.2022).
2. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 20.06.2022).
3. Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій: Закон України від 15.03.2022 № 2121-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-20#Text (дата звернення: 20.06.2022).
4. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text (дата звернення: 20.06.2022).
5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.06.2022).
6. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 20.06.2022).
7. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text (дата звернення: 20.06.2022).
8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 20.06.2022).
9. Житловий Кодекс України від 30.06.1983 № 5464-X. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text (дата звернення: 20.06.2022).
10. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 20.06.2022).
11. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (дата звернення: 20.06.2022).
12. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text (дата звернення: 20.06.2022).
13. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (дата звернення: 20.06.2022).
14. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 20.06.2022).
15. Про Державний бюджет України на 2022 рік: Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text (дата звернення: 20.06.2022).
16. Статівка Н. В. Соціально-економічне забезпечення реалізації держаної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2021. Вип. 1. С. 208–218.
17. Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист: Закон України від 24.03.1998 № 203/98-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.06.2022).
18. Малюга Л. Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні: навч. посіб. Київ : Алтера, 2016. 324 с.
19. Гордієнко Є. П. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту учасників бойових дій. Ефективність державного управління. 2018.Вип. 1. С. 117–125.
20. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю: Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15#Text (дата звернення: 20.06.2022).
21. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000 № 2017-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text (дата звернення: 20.06.2022).
22. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text (дата звернення: 20.06.2022).
23. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення: 20.06.2022).
24. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text (дата звернення: 20.06.2022).
25. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.1992 № 2262-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
2262-12#Text (дата звернення: 20.06.2022).
26. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»: Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014#Text (дата звернення: 20.06.2022).
27. Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях: Рішення РНБО від 04.11.2014. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0013525-14#Text (дата звернення: 20.06.2022).
28. Про заохочення військовослужбовців – учасників антитерористичної операції: Указ Президента України від 19.05.2014 № 480/2014. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480/2014#Text (дата звернення: 20.06.2022).
29. Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/685-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.06.2022).
30. Деякі питання виплати у 2022 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 540. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.06.2022).
31. Про затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.06.2022).
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті