СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «НЕЗМІННІСТЬ ПРОКУРОРА» ТА ЗМІНА ПІДСЛІДНОСТІ

  • І. Смоляк помічник адвоката
Ключові слова: органи досудового розслідування, органи прокуратури, компетенція, підслідність, недопустимість доказів

Анотація

Стаття присвячена формуванню актуальної наукової думки щодо компетенції прокурора та органів досудового розслідуванняв процесі здійснення ними своїх повноважень на досудовому розслідуванні, а саме реалізації цих повноважень при визначенні та зміні підслідності в рамках кримінального провадження. Автором аналізуються особливості реалізації зміни підслідності органу досудового розслідування та роль прокурора в такому процесі. Визначено, що існує законодавча прогалина в регуляції зміни прокурора в процесі зміни органу досудового розслідування через зміну підслідності. Розкрито механізм взаємодії органів досудового розслідування та органів прокуратури на стадії досудового розслідування кримінального провадження. Описані особливості організації прокурором процесу досудового розслідування. Показані наслідки заміни слідчого в кримінальному проваджені без відповідної заміни прокурора, які виражаються в часових затримках та втраті якості самого слідства, зокрема створення та налагодження нових колективів, особливості передачі матеріалів кримінальних проваджень між різними органами досудового розслідування, а також витрата часу на ознайомлення із справою та налагодження нових робочих процесів. Законодавча неврегульованість процесу визначення та зміни органу слідства та органу прокуратури є причиною різного трактування їх, що свою чергу стає наслідком до неоднорідної судової практики. Окремо акцентовано на тому, що відсутність регулювання порядку зміни органу прокуратури через зміну підслідності органу досудового розслідування стає наслідком відсутності компетенції такого органу прокуратури, що в свою чергу ставить під сумнів допустимість отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Посилання

1. Кримінальний Процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. No 4651-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013. No 9–10, No 11–12, No 13. Ст. 88.
2. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду ВерховногоСуду від 24 травня 2021 р. Справа № 640/5023/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97286253 (дата звернення: 08.06.2022).
3. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. No 1697-VII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 2–3, ст. 12.
4. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.
5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні : Наказ Генерального прокурора від 30.09.2021 р. No 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/aws/show/v0309905-21#Text (дата звернення: 20.05.2022).
6. Рекомендації Робочої групи «Перспективи співробітництва України та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки» щодо реформування кримінально-процесуального законодавства України. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-346105.html (дата звернення: 11.06.2022).
7. Чорноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням : монографія. Київ. Алерта. 2017. 294 с.
8. Єрьоменко І. В. Взаємодія прокурора та слідчого у кримінальному провадженні: підстави, форми та принципи. Jurnalul juridic national: teorie şi practicăNumărul. 2019. No 3(37). С. 157–160. URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/157-160_13.pdf (дата звернення: 14.05.2022).
9. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 03.03.2021 р. Справа № 522/11807/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439636 (дата звернення: 15.06.2022).
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті