TRANSFORMATION OF THE JUDICIARY IN TAJIKISTAN AFTER 1991

  • R. Burenko Master of Laws, Doctorate Graduate at the Faculty of Law and Administration University of Warsaw
Ключові слова: Таджикистан, судова система, Верховний Суд, Вищий Економічний Суд, Пленум, Президія, Конституційний Суд, Військові Суди, Рада Юстиції

Анотація

У науковій статті досліджуються проблеми розвитку та трансформації судової системи Республіки Таджикистан після 1991 року у різні періоди становлення судової системи у цій державі: 1992–1999, 2000–2013, 2014–2021. Досліджується проблема одночасного існування у судовій системі Республіки Таджикистан двох вищих судових інстанцій: Верховного Суду Республіки Таджикистан та Вищого Господарського Суду Республіки Таджикистан. Досліджується проблема ліквідації Ради Юстиції Республіки Таджикистан (2016). Проводиться аналіз діяльності Конституційного Суду Республіки Таджикистан, системи судів загальної юрисдикції (зокрема військових судів), і навіть системи економічних судів республіки. Аналізується діяльність Пленуму Верховного Суду Республіки Таджикистан, Президії Верховного Суду Республіки Таджикистан, Вищої Кваліфікаційної Колегії Суддів Верховного Суду Республіки Таджикистан, судових колегій Верховного Суду Республіки Таджикистан, а також судових колегій судів ІІ інстанції. Проводиться аналіз проблеми функціонування судів районів республіканського підпорядкування та порядку оскарження рішень даних судів до вищої інстанції. Проводиться аналіз проблеми подвійного нагляду у розгляді справ, а саме через Президії судів ІІ інстанції (Суд Хатлонської області, Суд Согдійської області, Суд Гірничо-Бадахшинської автономної області, Міський Суд столиці Душанбе) та Президія Верховного Суду Республіки Таджикистан. Вивчається проблема розвитку та ліквідації військових судів. Проводиться аналіз норм законодавства про влаштування та статус судової системи Республіки Таджикистан у різні періоди. Метою дослідження є порівняльний аналіз трансформації судової системи в Республіці Таджикистан після 1991 року у різні періоди становлення судової системи у цій державі: 1992–1999, 2000–2013 та 2014–2021 роки, а також аналіз публікацій та досліджень розвитку судової системи даної держави. Ці цілі та проблеми є метою даної роботи.

Посилання

1. Флаг Республики Таджикистан – Официальная интернет-страница Президента Республики Таджикистан [доступ 23.06.2022]: http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/148
2. Герб Республики Таджикистан - Официальная интернет-страница Президента Республики Таджикистан [доступ 23.06.2022]: http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/146
3. Декларация Верховного Совета Таджикской Советской Социалистической Республики от 24.08.1990 года «О независимости Таджикской Советской Социалистической Республики». Ведомости Верховного Совета Таджикской Советской Социалистической Республики 1990. № 16. С. 40.
4. Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 09.09.1991 года «О государственном суверенитете Республики Таджикистан». Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан 1991. № 18. С. 119.
5. Гребенников В. В. Институциональные вопросы развития и совершенствования судебной системы Российской Федерации. Научный журнал Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации «Образование и право». Москва. 2016. № 1. C. 146–154.
6. Ходжаева Н. Б. Судебная система Республики Таджикистан как ветвь государственной власти до момента принятия программ судебно-правовой реформирования в Таджикистане (на таджикском языке). Научный журналФонда – Правовая помощь «Законодательство». Москва. 2014. № 3.
7. Закон Союза Советских Социалистических Республик от 23.12.1989 года «О Комитете Конституционного Надзора». Свод Законов Союза Советских Социалистических Республик 1990. Том 1.С. 44–3. Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 1989. № 29. С. 572.
8. Холиков К.Н. Конституционный суд Республики Таджикистан: статус, организация и деятельность. Издательство Московского Государственного Университета. Москва, 2009.
9. Закон Республики Таджикистан от 10.03.1992 года № 557 «О порядке разрешения хозяйственных споров арбитражными судами Республики Таджикистан». Ведомости Верховного Совета Таджикской Советской Социалистической Республики 1992. № 8. С. 121. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=951&-conttype=2 [доступ 23.06.2022].
10. Конституция Республики Таджикистан от 06.11.1994 года. Ахбори Маджлиси Оли (Парламент) Республики Таджикистан 1994. База Законодательства Республики Таджикистан. URL[доступ 23.06.2022]: http://ncz.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
11. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 03.11.1995 года № 84 «О Конституционном суде Республики Таджикистан». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995. № 21. С. 223. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=10696&conttype=2 [доступ 23.06.2022].
12. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 03.11.1995 года №86 «О судоустройстве». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995. № 21. С. 225. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=227 [доступ 23.06.2022].
13. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 03.11.1995 года№ 90 «О Верховном суде Республики Таджикистан». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995. № 21. С. 229. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=599 [доступ 23.06.2022].
14. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 03.11.1995 года № 92 «О статусе судей в Республике Таджикистане». Ахбори Маджлиси ОлиРеспублики Таджикистан 1995. № 21.С. 231. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=740 [доступ 23.06.2022].
15. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 03.11.1995 года №96 «О военных судах». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995. № 21. С. 235. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=10696&conttype=2 [доступ 23.06.2022].
16. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 04.11.1995 года № 102 «Об экономических судах». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995. № 21. С. 235.
17. Официальная интернет-страница Верховного суда Республики Таджикистан. URL: https://sud.tj/ru/
18. Указ Президента Республики Таджикистан от 27.11.1996 г. № 613 «Об утверждении Положения о квалификационных коллегиях судей судов Республики Таджикистан». URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=24008 [доступ 23.06.2022].
19. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 06.08.2001 года№ 30 «О судах Республики Таджикистан». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2001. № 7. С. 490. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=1862&conttype=2 [доступ 23.06.2022].
20. Указ Президент Республики Таджикистан от 14.12.1999 года № 48 "О создании Совета юстиции Республики Таджикистан". URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=12403 [доступ 23.06.2022].
21. Закон Республики Таджикистан от 06.06.2000 года № 4 «О Совете юстиции Республики Таджикистан». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2000. № 6. С. 351. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=454[доступ 23.06.2022].
22. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 12.01.2010 года № 581 О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан». URL: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=30582998 [доступ 23.06.2022].
23. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 26.07.2014 года№ 1084 «О судах Республики Таджикистан». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2014. № 7. С. 380.URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=122154&login=yes [23.06.2022].
24. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 26.07.2014 года № 1083 «О Конституционном суде Республики Таджикистан». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2014. № 7. С. 379. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=122153#A000000009 [доступ 23.06.2022].
25. Указ Президента Республики Таджикистан от 09.06.2016 года № 698 «О ликвидации Совета юстиции Республики Таджикистан». URL: http://adlia.tj/how_doc.fwx?rgn=127142 [доступ 23.06.2022].
26. Мурадов А. Правовые основы организации и деятельности Верховного Суда Республики Таджикистан. Диссертация кандидата юридических наук написанная в Отделе государственного права Института философии, политологии и права имени A. M. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. Москва, 2014. URL:https://www.dissercat.com/content/pravovye-osnovy-organizatsii-i--deyatelnosti-verkhovnogo-suda-respubliki--tadzhikistan/read
27. Закон України від 21.12.2016 року № 1798-VIII Про Вищу раду правосуддя. Відомості Верховної Ради України 2017. № 7–8. С. 50. Публікація в газеті “Офіційний вісник України” 13.01.2017. № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1798-19 [доступ 23.06.2022].
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті