АДИКТИВНА ПОВЕДІНКА ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

  • І. Серажим аспірант кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: адиктивна поведінка, девіантна поведінка, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, адиктивна поведінка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності, ознак, механізму формування, основних проявів та наслідків адиктивної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Встановлено, що з урахуванням особливих умов праці, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України знаходиться під перманентним впливом різних стресогенних факторів, відчуває негативні емоції та нерідко перебуває у деструктивних психологічних станах, що може призвести до розвитку проявів адиктивної поведінки. Визначено, що формування адиктивної поведінки охоплює два етапи – переживання гострої зміни психічного стану на емоційному рівні та формуванням певної послідовності звернення до засобів адикції, що є спільним для різних форм такої поведінки. Встановлено, що серед представників органів і установ виконання покарань найрозповсюдженішими є соціально прийнятні або нейтральні чи порівняно небезпечні види адиктивної поведінки, зокрема комп’ютерна або інтернет-залежність, трудоголізм тощо. Серед більш соціально небезпечних форм адиктивної поведінки розповсюдженими є хімічні адикції (вживання алкоголю та інших психоактивних речовин – канабіноїдів, опіатів, психостимуляторів (кокаїну, амфетамінів та ін.), галюциногенів природного та синтетичного походження, а також зловживання снодійно-седативними препаратами) та нехімічні залежності (адикції), яких на цей час, за оцінками дослідників, нараховується більше двохсот форм (патологічна схильність до азартних ігор – гемблінг; лудоманія – тоталізатор, лотереї, ігрові автомати, казино, рідше – картярські ігри). На основі проведеного дослідження наголошено на необхідності розробки комплексу організаційних заходів з метою попередження проявів адиктивної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, їх своєчасного виявлення і правильного діагностування, а також інструментарію впливу з метою корекції.

Посилання

1. Пушкар В. А. Психологія адиктивної поведінки : методичні рекомендації до курсу «Психологія адиктивної поведінки» для студентів ІV курсу спеціальності «Психологія». Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. 84 с.
2. Калька Н. М. Соціально-психологічні детермінанти адиктивної поведінки курсантів і шляхи її профілактики. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (2). С. 158–166.
3. Мишин А. А. Психология аддиктивного поведения : учебное пособие. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 38 с.
4. Кікалішвілі М. В. Девіантна поведінка : поняття та ознаки. Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 3 (22). С. 109–122.
5. Мазеина О. Н. Психологические особенности личности сотрудников уголовно-исполнительной системы, влияющие на формирование аддиктивного поведения. Теория и практика научных исследований : психология, педагогика, экономика и управление. 2020. № 3 (11). С. 65–70.
6. Чернышева Е. В., Суслова В. Р. Виды и формы аддиктивного поведения сотрудников правоохранительных органов. Психология и право. 2019. С. 15–38.
7. Ковальова І. Б., Посохова Я. С. Особливості профілактичної роботи девіантної поведінки в ОВС. Девіантна поведінка : соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 10 квітня 2015 р.). Харків : ХНУВС, 2015. С. 151–154.
8. Андрієнко О. В. Гендерні особливості деформації особистості співробітника Державної кримінально-виконавчої служби України. Профілактика професійної деформації персоналу установ виконання покарань : матеріали круглого столу : у 2-х ч. Біла Церква, 2011. Ч. 2. С. 6–12.
Опубліковано
2022-08-09
Розділ
Статті